Här kan du se mer om teamspelarna  http://teammickesdiscgolf.weebly.com/mickes-discgolf.html

Team Micke's Discgolf 2017 

Anders Backensved   
Andreas Lindström       
Anna Åslin
Anneli André
Dan Johansson
Emil Håkansson  
Hans Hult    
Henrik Söderlind
Jesper Persson  
Jimmy Dahl  
Johan Stensmar
Johannes Larsson  
Jörgen Norrman  
Matilda Ringbom    
Mattias Graveleij  
Mattias Magnusson  
Niklas Öhlund    
Olov Dalborg
Patrik Martinsson  
Per Karlsson    
Simon Johansson
Thomas Gradin  
Tim Öberg  
Tomas Horvatic
Tomi Lyyski


    

Michael Kautto en solig dag på Terminalen hål 11 röd.